Blog

2024 Türkiye Yerel Seçimleri: İstihdama Etkileri

31 Mart 2024'te Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimler, 81 il ve 973 ilçede yeni yönetimlerin belirlenmesine sahne oldu. Bu seçimlerin sadece şehirlerimizin yönetimini şekillendirmenin ötesinde, istihdam piyasası üzerinde de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bu makalemizde, 2024 yerel seçimlerinden sonra istihdamda nasıl bir değişim olabileceğini farklı açılardan kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kısa Vadeli Etkiler:

 • Kamu Yatırımları: Seçimlerin hemen ardından, yeni seçilen belediyelerin altyapı, ulaşım, park ve bahçe düzenlemesi gibi alanlarda yatırım planlarını açıkladıklarını gözlemliyoruz. Bu yatırımlar, inşaat, demir-çelik, hazır beton gibi sektörlerde kısa vadeli bir iş artışı sağlayabilir.
 • Mevcut Belediyelerde Değişim: Bazı belediyelerde yönetim değişikliği olması, yeni istihdam imkanları ve mevcut çalışanlar için belirsizlik yaratabilir. Özellikle siyasi görüşe veya partiye bağlı olarak yapılan atamalar ve işten çıkarmalar kısa vadede istihdamda dalgalanmalara neden olabilir.
 • Yerel Ekonomi: Seçim sonuçları, yerel ekonominin gidişatını da etkileyebilir. Yatırımcılar, yeni yönetimlerin ekonomi politikalarına ve istikrara olan güvenlerine göre yatırım kararlarını verebilirler. Yatırımların artması veya azalması, buna bağlı olarak da istihdamda dalgalanmalara yol açabilir.

Uzun Vadeli Etkiler:

 • Şehir Planlama ve Altyapı: Seçilen belediyelerin şehir planlama ve altyapı yatırımlarına yönelik öncelikleri, uzun vadede istihdam imkanlarını ve sektörlerin dengesini etkileyebilir. Örneğin, turizme odaklanan bir şehir planlaması, otelcilik ve restorancılık sektörlerinde iş imkanları yaratabilirken, sanayiye odaklanan bir planlama üretim ve imalat sektörlerinde yeni iş imkanları sağlayabilir.
 • İnovasyon ve Girişimcilik: Yeni seçilen belediyelerin inovasyona ve girişimciliğe olan desteği, uzun vadede yeni iş kollarının ve sektörlerin oluşmasına katkıda bulunabilir. Kuluçka merkezleri, girişimcilik programları ve Ar-Ge yatırımlarına yönelik teşvikler, yeni iş imkanlarının ve inovatif sektörlerin gelişmesine zemin hazırlayabilir.
 • Sosyal Politikalar: Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yapılan yatırımlar da insan kaynağının gelişmesine ve dolayısıyla daha kalifiye işgücüne yol açarak istihdam imkanlarını çeşitlendirebilir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, mesleki eğitim programlarına yatırım yapılması ve sosyal yardımların artırılması da uzun vadede istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliğini geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Bölgesel Farklılıklar:

2024 yerel seçimlerinden istihdama olan etki, seçilen belediyelerin politikalarına ve uygulama planlarına bağlı olmakla birlikte, bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Büyükşehirlerde ve gelişmiş bölgelerde istihdam imkanları daha çeşitli ve arz-talep dengesinin daha istikrarlı olması beklenirken, daha az gelişmiş ve tarımsal ağırlıklı bölgelerde istihdam imkanları daha sınırlı olabilir ve mevsimsel işlere bağlı dalgalanmalar yaşanabilir.

Sonuç:

2024 yerel seçimlerinden istihdam piyasası üzerinde nasıl bir etki çıkacağı kesin olarak söylemek zordur. Bu durum, seçilen belediyelerin politikaları, uygulama planları, bölgesel dinamikler ve global ekonomik konjonktüre bağlı olarak değişecektir. Kısa vadede bazı sektörlerde iş imkanları artışı ve belirsizlik görülebilirken, uzun vadede ise şehirlerin kalkınma planları ve istihdam odaklı politikalar istihdam piyasasının genel dengesini ve sektörel dağılımını önemli ölçüde etkileyebilir

Etiketler: İnsan Kaynakları,
Kategori: Camework,

Blog

2024 Türkiye Yerel Seçimleri: İstihdama Etkileri

31 Mart 2024'te Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimler, 81 il ve 973 ilçede yeni yönetimlerin belirlenmesine sahne oldu. Bu seçimlerin sadece şehirlerimizin yönetimini şekillendirmenin ötesinde, istihdam piyasası üzerinde de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bu makalemizde, 2024 yerel seçimlerinden sonra istihdamda nasıl bir değişim olabileceğini farklı açılardan kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kısa Vadeli Etkiler:

 • Kamu Yatırımları: Seçimlerin hemen ardından, yeni seçilen belediyelerin altyapı, ulaşım, park ve bahçe düzenlemesi gibi alanlarda yatırım planlarını açıkladıklarını gözlemliyoruz. Bu yatırımlar, inşaat, demir-çelik, hazır beton gibi sektörlerde kısa vadeli bir iş artışı sağlayabilir.
 • Mevcut Belediyelerde Değişim: Bazı belediyelerde yönetim değişikliği olması, yeni istihdam imkanları ve mevcut çalışanlar için belirsizlik yaratabilir. Özellikle siyasi görüşe veya partiye bağlı olarak yapılan atamalar ve işten çıkarmalar kısa vadede istihdamda dalgalanmalara neden olabilir.
 • Yerel Ekonomi: Seçim sonuçları, yerel ekonominin gidişatını da etkileyebilir. Yatırımcılar, yeni yönetimlerin ekonomi politikalarına ve istikrara olan güvenlerine göre yatırım kararlarını verebilirler. Yatırımların artması veya azalması, buna bağlı olarak da istihdamda dalgalanmalara yol açabilir.

Uzun Vadeli Etkiler:

 • Şehir Planlama ve Altyapı: Seçilen belediyelerin şehir planlama ve altyapı yatırımlarına yönelik öncelikleri, uzun vadede istihdam imkanlarını ve sektörlerin dengesini etkileyebilir. Örneğin, turizme odaklanan bir şehir planlaması, otelcilik ve restorancılık sektörlerinde iş imkanları yaratabilirken, sanayiye odaklanan bir planlama üretim ve imalat sektörlerinde yeni iş imkanları sağlayabilir.
 • İnovasyon ve Girişimcilik: Yeni seçilen belediyelerin inovasyona ve girişimciliğe olan desteği, uzun vadede yeni iş kollarının ve sektörlerin oluşmasına katkıda bulunabilir. Kuluçka merkezleri, girişimcilik programları ve Ar-Ge yatırımlarına yönelik teşvikler, yeni iş imkanlarının ve inovatif sektörlerin gelişmesine zemin hazırlayabilir.
 • Sosyal Politikalar: Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yapılan yatırımlar da insan kaynağının gelişmesine ve dolayısıyla daha kalifiye işgücüne yol açarak istihdam imkanlarını çeşitlendirebilir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, mesleki eğitim programlarına yatırım yapılması ve sosyal yardımların artırılması da uzun vadede istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliğini geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Bölgesel Farklılıklar:

2024 yerel seçimlerinden istihdama olan etki, seçilen belediyelerin politikalarına ve uygulama planlarına bağlı olmakla birlikte, bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Büyükşehirlerde ve gelişmiş bölgelerde istihdam imkanları daha çeşitli ve arz-talep dengesinin daha istikrarlı olması beklenirken, daha az gelişmiş ve tarımsal ağırlıklı bölgelerde istihdam imkanları daha sınırlı olabilir ve mevsimsel işlere bağlı dalgalanmalar yaşanabilir.

Sonuç:

2024 yerel seçimlerinden istihdam piyasası üzerinde nasıl bir etki çıkacağı kesin olarak söylemek zordur. Bu durum, seçilen belediyelerin politikaları, uygulama planları, bölgesel dinamikler ve global ekonomik konjonktüre bağlı olarak değişecektir. Kısa vadede bazı sektörlerde iş imkanları artışı ve belirsizlik görülebilirken, uzun vadede ise şehirlerin kalkınma planları ve istihdam odaklı politikalar istihdam piyasasının genel dengesini ve sektörel dağılımını önemli ölçüde etkileyebilir

Etiketler: İnsan Kaynakları,
Kategori: Camework,